X

आफू त ठूलो मान्छे

भुक्दै गर्छन कुकुरको जात आफू त ठूलो मान्छे
गल्ती भए’नि के को स्वाद आफू त ठूलो मान्छे

‘भाग्येमानीका भूतै कमारा ‘ कि कसो त
जता छामे’नि घ्यूमा हात आफू त ठूलो मान्छे

भन्छन ‘दिन आफ्नो , रात अरुको’ तर पनि
मेरा निम्ति के दिन के रात आफू त ठूलो मान्छे

‘मर्दका दश ओटी ‘ साझा उखान नै छ…
रात काट्यो तरुनीको साथ आफू त ठूलो मान्छे

कुकुर भुक्दै गर्छ , हात्ती हिड्दै गर्छ भने झै
भुक्दै गरुन कुकुरको जात आफू त ठूलो मान्छे

Radeef.Kharal

Myanmar ,Mogok

Categories: गजल
Tags: गजल
myLove.com.np: A collection of love, romance and relationships resources including advice, poetry, quotes, dedications, chat, horoscopes, romantic ideas, message boards, free love postcards and much more!! Join me on Google + at <a rel="me" href="https://plus.google.com/110920483222173268649/about"> Keshab Raj Adhikari </a>
Related Post