X

किन यो मन रोइरहेको छ

“किन यो मन रोइरहेको छ”

भुलेकै छु अतित लाई
किन याद अरहेछ
छुटेकै छ हाम्रो सम्बन्ध
किन माया लागिरहन्छ
रितिएकै छ आशु
किन छल्कि पोखिन खोजिरहेछ
रोकिएकै छ बर्षा किन

 

परेलि भिझिरहेछ
एक्लै छु एकान्तमा
किन कोहि अइ सताईरहेछ
हाँसेकै छन दुनियाँ
किन यो मन रोइरहेको छ !

 

सुनी डिम्दुङ

Categories: Sad Love poem
myLove.com.np: A collection of love, romance and relationships resources including advice, poetry, quotes, dedications, chat, horoscopes, romantic ideas, message boards, free love postcards and much more!! Join me on Google + at <a rel="me" href="https://plus.google.com/110920483222173268649/about"> Keshab Raj Adhikari </a>
Related Post