Home » कबिता/मुक्तक » Love Poem » “तिम्रो आँखामा”

“तिम्रो आँखामा”

sponsored links

“तिम्रो आँखामा”

तिम्रो निदमा अई दिउला
सपनि बनेर
प्रतिक्षा गर्दै गर है
तिम्रो दिलमा अैई बसुला
चोखो माया बनेर
यसलाई साँच्ने गर है ।

तिम्रो आखामा सजिदिउला
गाजलु बनेर
यसलै सजाउने गर है
तिम्रो दु:ख मा आसु भै अैईदिउला
सुखमा हाँसो भै
यसलाई संगाल है
कुनै दिन दु:खी ले सहारा माग्छ भने
यसलाई अँगाल है
यसलाई अँगाल है —

Suni Dimdung
from Phikuri-3
Nuwakot, Bagmati
Nepal

About myLove.com.np

A collection of love, romance and relationships resources including advice, poetry, quotes, dedications, chat, horoscopes, romantic ideas, message boards, free love postcards and much more!! Join me on Google + at Keshab Raj Adhikari