Home » Lovely SMS » Funny SMS » my girlfriend funny sms

my girlfriend funny sms

sponsored links

यदि तपाईंले आफ्नो girl friend लाई चन्द्रमा जस्ति भन्नु हुन्छ भने ,
याद राख्नुस चन्द्रमा मा आहिले सम्म २१ जना मानिस र एउटा कुकुर पनि चढि शक्यो क्यारे ।। 🙂 😀

About myLove.com.np

A collection of love, romance and relationships resources including advice, poetry, quotes, dedications, chat, horoscopes, romantic ideas, message boards, free love postcards and much more!! Join me on Google + at Keshab Raj Adhikari