यदि तपाईंले आफ्नो girl friend लाई चन्द्रमा जस्ति भन्नु हुन्छ भने ,
याद राख्नुस चन्द्रमा मा आहिले सम्म २१ जना मानिस र एउटा कुकुर पनि चढि शक्यो क्यारे ।। 🙂 😀