दिपावलीको शुभकामना

चामलको रोटी,प्याजको आचार,
सुर्यको किरण,खुशी को बहाँर्,
चन्द्रमा को चन्दी, तपाईं को प्यार्,
शुभकामना तपाईंलाई, दिपाबलीको २०६८ को तिहार